ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Toegang tot kennisdomeinen
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland

De procedure


Stichting ODIN analyseert uw polis en adviseert u over de volgende stappen; verbeteren en claimen. 
Claimen is het uitonderhandelen van een hogere schadevergoeding dan de compensatie die de verzekeraar u heeft aangeboden. Verbeteren betekent dat uw lopende polis wordt omgezet naar een product met lagere kosten.


 

Analyse


Na uw aanmelding voor een woekerpolisanalyse bij Stichting ODIN ontvangt u binnen enkele weken het Rapport Integraal Ontwoekeren©, kortweg RIO. In dit rapport ziet u wat het verbeteren voor u kan opleveren en wat wij voor u doen om meer schade te claimen. Kijk hier voor een voorbeeldrapport.

Het RIO geeft u een helder beeld van uw mogelijkheden. Het is bovendien een geheel onafhankelijk advies. Adviezen over het al dan niet aanpakken van uw woekerpolis die u van andere adviseurs en/of aanbieders krijgt kunnen gekleurd zijn door achterliggende belangen.


Verbeteren naar de toekomst


Als ons advies is om te verbeteren, dan gaat u de woekerpolis omzetten naar een ander, veiliger product, bij dezelfde verzekeraar of een concurrent. Afhankelijk van het soort woekerpolis dat u heeft (voor uw pensioen, of gekoppeld aan uw hypotheek) kunt u voor deze omzetting een met Stichting ODIN samenwerkende onafhankelijke adviseur inschakelen. U kunt ook proberen de verbetering met uw oude advieskantoor te regelen. Of via onze unieke samenwerking met WoekerpolisVrij het met een speciaal online stappenplan helemaal zelf te regelen.

Het verbeteren van een polis vraagt zo'n 3 tot 6 maanden tijd.

 

Claimen van schade


Veel onderzoek heeft aangetoond dat de schadevergoeding die verzekeraars hebben bedacht (Wabeke aanbeveling) volstrekt onvoldoende is. Daarom besteedt Stichting ODIN in het rapport ook veel aandacht aan het claimen van schade. Bij het claimen van schade zijn er twee mogelijkheden. Een individuele claim en een massaclaim. Wij starten beide trajecten voor u op.

Uw polis wordt in ieder geval door ons aangemeld voor een massaclaim procedure bij een daarin gespecialiseerde organisatie. Die organisatie hebben wij beoordeeld op behaalde resultaten, kwaliteit en klantgerichtheid. De aanmelding verzorgen wij gratis voor u.

Daarnaast wordt uw polis beoordeeld op de mogelijkheid tot het voeren van een individuele claimprocedure (via KIFiD of via de rechter). Zo'n individuele claimprocedure is gericht op het behalen van de maximaal mogelijke schadevergoeding in uw specifieke situatie en is vooral interessant voor de zwaardere woekerpolissen.

De individuele procedure wordt naast de massaclaim procedure gevoerd. Hierdoor heeft u de maximale kans op schadevergoeding.

ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Stichting ODIN • Postbus 2081 • 7301 DB Apeldoorn • info@stichting-odin.nl
homecontactcopyrightdisclaimer