ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Toegang tot kennisdomeinen
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland

Aanmeldingsformulier


JA, ik wil weten of ik een woekerpolis heb en wat ik er aan kan doen. Ik betaal € 87,50 inclusief BTW voor het maken van een Rapport Integraal Ontwoekeren© (volgende polissen € 55,00). Dat is inclusief de verdere begeleiding, belangrijke adviestips en het veiligstellen van mijn claimrechten.
 
Aanhef: *
De heer
Mevrouw
Voorletters en naam: *
Adres: *
Postcode en plaats: *
E-mail adres: *
Is dit de eerste polis die u aanmeldt: *
Ja
Nee
Wie is de verzekeraar: *
Polisnummer: *
Begindatum polis: *
Einddatum polis: *
Premietermijn: *
Hoogte premie: *
Verloop premie inleg: *
Toelichting verloop premie:
Soort polis: *
Status van uw polis: *
De polis is nog actief
De polis is afgekocht en uitgekeerd
De polis is premievrij gemaakt
Datum afkoop/premievrij:
Waarde bij afkoop:
Polisgarantie: *
Verzekeringen: *
Info verzekeringen (verzekerd bedrag, wie verzekerd, mutaties):
Kies uw risicoprofiel: *
Hoe vond u ons?: *
Uw tussenpersoon: *
Gegevens van uw tussenpersoon (indien van toepassing):
Akkoord incasso: *
Ik geef hierbij Stichting ODIN toestemming tot éénmalige incasso van € 87,50 (en voor elke volgende polis € 55,00) van onderstaand rekeningnummer
Uw rekeningnr. (IBAN): *
Verzenden documenten (zie bij belangrijk): *
Ik upload mijn waardeoverzicht via onderstaande knoppen (totaal max. 8 MB!!)
Ik verzend het waardeoverzicht per post naar: Stichting ODIN | Postbus 2081 | 7301 DB Apeldoorn
Upload hier uw waardeoverzicht:
Extra bijlage:
Opmerkingen:
 


Belangrijk! Om uw rapport te kunnen maken, hebben wij ook het laatste waardeoverzicht van uw polis nodig. Een waardeoverzicht ziet er zo uit. Is uw polis al afgekocht, dan stuurt u het laatste overzicht voorafgaand aan de afkoop.

ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Stichting ODIN • Postbus 2081 • 7301 DB Apeldoorn • info@stichting-odin.nl
homecontactcopyrightdisclaimer