ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Toegang tot kennisdomeinen
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland

VertrouwenWeg.nl


Er zijn 7 miljoen woekerpolissen verkocht door verzekeraars.
Circa 4 miljoen daarvan komen in aanmerking voor een extra schadeclaim. Hier leest u hoe verzekeraars onder die schade uit proberen te komen.

De Wabeke regeling
In 2008 kwamen verzekeraars met een generieke compensatieregeling voor woekerpolissen (Wabeke regeling). Niet uit zichzelf, maar na grote druk van politiek, onderzoekers en media. Al snel daarna bleek de regeling misleidend en nog geen 10% van de werkelijke schade uit te keren. Miljoenen klanten kregen NUL compensatie of enkele euro's.

Massaclaims
Omdat steeds meer productfouten, zorgplichtschendingen en kostenverzwijgingen werden ontdekt, startten diverse organisaties massaclaimprocedures tegen verzekeraars. Deze procedures duren echter al jaren en verzekeraars geven vele miljoenen euro's aan de duurste advocaten van ons land uit om verdere compensatie te voorkomen.

Een nieuwe Wabeke regeling
In 2015 hebben verschillende instanties zich nog ingezet om tot een verbeterde Wabeke aanbeveling te komen. Maar ook nu, met hulp van politici, wisten verzekeraars onder een betere regeling uit te komen. Het advies van Minister Jeroen Dijsselbloem aan alle woekerpolisgedupeerden was vervolgens om individueel te procederen tegen verzekeraars.

Individueel procederen via de rechter
Omdat veruit de meeste woekerpolissen een berekende schade hebben tussen de € 5.000 en € 20.000, is een individuele gang naar de rechter veel te duur. Daarom zijn er nauwelijks rechtszaken. En als ze er al zijn, zijn verzekeraars er snel bij om te schikken. Hierdoor moeten nieuwe claims weer helemaal opnieuw worden gevoerd. Bij elke claim gaat de verzekeraar maximaal in de verdediging. De kosten van hun juridische inzet is in veel gevallen hoger dan het claimbedrag. Dat geeft te denken. 

Individueel claimen via IKP/KiFiD
De enige route voor de 'gewone man' met een woekerpolis is om via een interne klachten procedure (IKP) bij de verzekeraar te vragen om extra compensatie. Lukt dat niet, dan staat de weg open om bij het KiFiD (Klachteninstituut voor financiële zaken) recht te halen. Ook deze procedure wordt maximaal gefrustreerd door verzekeraars. Ook hier worden de duurste advocaten ingeschakeld om het tegen argeloze burgers op te nemen, die via een burgervriendelijk instituut hopen op enig recht.

Omdat zo'n IKP/KiFiD route de enige haalbare route is voor miljoenen consumenten (met dank aan Jeroen Dijsselbloem en zijn departement), werkt Stichting ODIN samen met claimexperts, die zich in deze procedure hebben gespecialiseerd. De basis van zo'n claim is een zeer uitgebreide onderbouwing waarom een extra comspensatie terecht is. Simpel gezegd, de hele wereld weet dat jullie fout zitten, dus laat nu eens zien wat 'klant centraal' betekent. Maar wederom doen verzekeraars er alles aan om ook deze procedure te frustreren.

En zo reageren de verzekeraars


Een claimexpert licht de claim toe op basis van 25 voor woekerpolis generieke problemen (door onderzoek aangetoond!) en gemiddeld 10 problemen die polisspecifiek zijn. Samen vormen ze de basis voor drie hele verschillende claimberekeningen. Uit de drie berekeningen wordt zo een reeël gemiddelde berekend.

De claimexpert is niet over één nacht ijs gegaan. De stellingen worden stuk voor stuk onderbouwd door uitspraken van politici, publicaties van consumentenorganisaties, wetenschappers, onderzoekbureaus, onderzoeksjournalisten, AFM onderzoek, rechtszaken en KiFiD uitspraken. Daarnaast is er ook aandacht voor het feit dat verzekeraars bij duizenden polissen in het geheim al wel veel meer schadevergoeding hebben betaald. 

Verzekeraars proberen vervolgens de realiteit aan te passen aan hun beeld. Dit is hoe ze reageren.

 1. De generieke problemen die u schetst zouden alle beleggingsverzekeringen betreffen, maar wij maken er niet uit op dat het de verzekering van uw cliënt betreft.
 2. Wij zien dat u ook voor andere klanten deze generieke problemen schetst. Nu dit zo algemeen is, zien wij geen aanleiding om in een specifiek geval enig bedrag te vergoeden.
 3. We betwisten alle generieke problemen. 
 4. Als iets is gerelateerd aan beleggen dan zijn wij daarvoor niet verantwoordelijk.
 5. Er is toch al een compensatieregeling? (Wabeke).
 6. Laat de klant nu eerst duidelijk maken wat zijn probleem is.
 7. De geschetste specifieke polisproblemen vinden wij te algemeen gesteld.
 8. Over provisieregelingen voor adviseurs kunnen wij niets zeggen.Dit was nu eenmaal voorgeschreven.
 9. De diverse berekeningen die zijn gemaakt om de schade te bepalen kennen we niet.
 10. De klant had zich gewoon moeten inspannen om het product beter te begrijpen en vragen te stellen als hij iets niet begreep.
 11. Er is toch een brochure verstrekt waar alle kosten in staan?
 12. Als er gebruikelijke kosten niet mochten worden ingehouden, zijn ze in ieder geval redelijk en daarmee toelaatbaar.
 13. De jaarlijkse waardeopgave geeft toch voldoende inzicht.
 14. Klant had op basis van offerte zelf de kosten in de polis kunnen herleiden.
 15. De in rekening gebrachte kosten zijn redelijk, want ze zijn daadwerkelijk in rekening gebracht.
 16. Door aanvaarden polis, aanvaardt klant alle in rekening te brengen kosten, bekend of niet.
 17. Beleggingsverzekeringen zijn niet aan te merken als een risicovol product.
 18. De verborgen kosten leiden niet tot een tegenvallende opbrengst. Het waren de beleggingsresultaten.
 19. Klant is verplicht zijn schade te beperken, heeft dat niet tijdig gedaan, dus eigen schuld.
 20. De informatieplicht rust op de tussenpersoon. Je moet dus niet bij de verzekeraar zijn.
 21. Er is geen causaal verband tussen de klacht en de schade.
 22. Door het fiscale voordeel had klant product toch wel afgenomen, ook al waren kosten te hoog
Stichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting Odin
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Stichting ODIN • Postbus 2081 • 7301 DB Apeldoorn • info@stichting-odin.nl
homecontactcopyrightdisclaimer