ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Toegang tot kennisdomeinen
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland

Scherpe inzichten en adviezen met het Integraal Pensioen Rapport


Sinds de economische crisis in 2002 is de opbouw van uw pensioen drastisch veranderd. Veel mensen zijn door de vele veranderingen de regie over hun pensioenopbouw helemaal kwijtgeraakt.

Als u met pensioen gaat wilt u genieten van een welverdiende oude dag na jarenlang hard werken. Maar wie zorgeloos wil genieten van pensioen heeft daar ook een passend pensioeninkomen voor nodig. In het verleden werd dit pensioen bijna automatisch en zonder risico voor u opgebouwd.

Maar door alweer de derde crisis van deze eeuw is het pensioengebouw volledig in elkaar gestort. Versobering op versobering heeft geleid tot een totaal uitgekleed pensioen zonder dat u dit in de gaten had.

Met een Integraal Pensioen Rapport© van Stichting ODIN krijgt u weer grip op uw pensioenopbouw. U ontvangt een uniek rapport, dat u inzicht geeft in uw actuele pensioenopbouw en dat van uw eventuele partner. En wij geven u persoonlijke adviezen over de verdere aanpak van uw pensioen. Het rapport kost € 92,50 en houdt rekening met de allerlaatste wetgeving.

Waarom is uw pensioen slechter geworden?


Uw pensioenopbouw is afhankelijk van drie spaarpotten. U ontvangt een deel via de staat (de AOW), u ontvangt een deel via uw werkgever (werkgeverspensioen) en u kunt zelfstandig nog een deel opbouwen (privépensioen).

De AOW wordt betaald uit de staatsbegroting en ligt op het niveau van het sociale minimum. Omdat Nederland in de komende twintig jaar sterk gaat vergrijzen wordt de AOW onbetaalbaar. De AOW staat zo onder druk dat nu al de ingangsleeftijd versneld wordt verhoogd.

Het werkgeverspensioen bouwt u op via uw werkgever. Sinds het jaar 2000 zijn heel veel maatregelen genomen om de kosten en het risico voor de werkgever te verlagen. Daardoor bouwt u inmiddels tot wel 50% minder werkgeverspensioen op dan voor het jaar 2000 gebruikelijk was.

Het privépensioen bouwt u op via een lijfrenteverzekering die u zelf kunt afsluiten. De grote meerderheid van deze lijfrenteproducten blijken woekerpolissen te zijn, waardoor de opbrengst tot wel 50% lager wordt. Sinds enkele jaren kunt u overstappen naar een lijfrentespaarrekening. Maar de rente is nu zo laag, dat dit vrijwel niets meer oplevert.

Op alle fronten is uw pensioenopbouw dus slechter of veel slechter geworden. Onze voorzitter Jeffrey Leichel schreef hier een verhelderend maar ook zeer confronterend artikel over op een economische website onder de titel “De Nationale Pensioen Flop”.

Wat kunt u er zelf aan doen?


De wijzigingen in uw pensioen zijn zo ingrijpend dat niets doen zo goed als zeker betekent, dat u (onoverkomelijke) financiële zorgen zult hebben als u met pensioen bent. U kunt dat voorkomen.

Net zo goed als u nu bijvoorbeeld veel sport om in conditie te blijven of gezond eet om langer te leven, zo moet u ook nu al investeren in uw pensioenopbouw. We zien nog steeds veel te veel mensen pas vijf jaar voor hun pensioen in actie komen. En dan is het zinloos. Hoe eerder u ermee begint, hoe makkelijker u uw pensioendoelen realiseert.

Met een Integraal Pensioen Rapport© van Stichting ODIN krijgt u inzicht in uw persoonlijke en actuele pensioenopbouw en dat van uw eventuele partner. Daarnaast geeft het rapport u inzicht in uw opbouwmogelijkheden, uw specifieke aandachtspunten, wat er gebeurt bij overlijden en hoe hoog uw woonlasten mogen zijn bij pensioen. Ook begeleiden wij u waar nodig door naar een onafhankelijk advieskantoor om gewenste verbeteringen door te voeren en het verdere beheer te regelen.

Met het Integraal Pensioen Rapport© krijgt u weer grip op uw pensioen en weet u welke stappen moeten worden gezet om uw pensioenopbouw onder controle te houden. Voor slechts € 92,50. Hoe het precies werkt, leest u in het menu aan de linkerkant. Wij adviseren u tenminste eenmaal per drie jaar een rapport bij ons op te vragen om tijdig belangrijke veranderingen vast te stellen.

 

 

 

Stichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting OdinStichting Odin
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Stichting ODIN • Postbus 2081 • 7301 DB Apeldoorn • info@stichting-odin.nl
homecontactcopyrightdisclaimer