ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Toegang tot kennisdomeinen
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland

INTERNATIONALE ZAKEN


Rene Graafsma    
is domeinhouder Internationale Zaken bij ODIN. Als voorzitter van Stichting ODIN wil Rene ook een internationaal netwerk opbouwen. Rene heeft een uitgebreide bestuurlijke ervaring bij gemeentes, politiek en non profit organisaties. Rene gaat eerst contacten leggen met bijvoorbeeld het Institute of Insurance Brokers in Engeland en daarna de belangrijkste landen op het Europese vasteland. Op deze domeinpagina, komt regelmatig informatie beschikbaar over de internationale contacten die ODIN opzet en wat u als intermediair daar van kunt leren.

De Passie van Rene
Vaak wordt beweerd dat de Angelsaksische landen enkele jaren voorlopen in ontwikkelingen op zakelijk vlak. Zo ook in de verzekeringsindustrie. Dit is ook waarom Nederlandse wetgevers en multinationale ondernemingen hun lange termijn visie vaak baseren op wat er in deze landen gebeurt. Feitelijk moeten wij echter vaststellen dat deze 'leidende landen' een niet al te best track record hebben. Ik zie het als een missie om te achterhalen wat het gedachtegoed is van deze landen en deze informatie met u te delen. 

Rene en ODIN
Dit domein sluit uitstekend aan bij de functie die ik voor ODIN mag vervullen. Ik hoop via ons nieuwe internationale netwerk Stichting ODIN ook in het buitenland een uitstekende naam te bezorgen en tegelijkertijd onze domeinhouders te kunnen positioneren als de experts in ons land. Europa wordt steeds 'kleiner', door daar nu op in te spelen, kunnen wij u als financieel dienstverlener beter helpen en voorbereiden op deze ontwikkelingen. 

Stichting Odin
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Stichting ODIN • Postbus 2081 • 7301 DB Apeldoorn • info@stichting-odin.nl
homecontactcopyrightdisclaimer