ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Toegang tot kennisdomeinen
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland

Over Stichting ODIN


Vanuit de overtuiging dat consumenten meer dan ooit behoefte hebben aan echt onafhankelijk, transparant en professioneel advies, is in 2011 Stichting ODIN opgericht.

Stichting ODIN wil een voortrekkersrol vervullen bij het promoten van onafhankelijk en professioneel financieel advies dat de belangen van de klant onvoorwaardelijk centraal stelt.

Stichting ODIN zet zich in om consumenten te helpen financieel vaardig te worden en bouwt tegelijkertijd aan een landelijk netwerk van onafhankelijke advieskantoren, die vanuit passie voor het vak een zo hoog mogelijke kwaliteit nastreven. Via de ODIN websites worden partijen samengebracht.

Werken aan een nieuwe advieswereld betekent ook afrekenen met het verleden, de achtergelaten rotzooi opruimen. Daarom hebben woekerpolissen en andere pijnproducten onze volledige aandacht. Wij vinden dat ze zo snel mogelijk moeten worden hersteld.

Klanttevredenheid bepaalt in hoge mate het beleid van Stichting ODIN. Zij nodigt consumenten dan ook permanent uit om hun oordeel te geven over de (kwaliteit van) dienstverlening van Stichting ODIN en de bij haar aangesloten advieskantoren.

Stichting Odin
ODIN, Onafhankelijk Denkers Intermediair Nederland
Stichting ODIN • Postbus 2081 • 7301 DB Apeldoorn • info@stichting-odin.nl
homecontactcopyrightdisclaimer